همکاری با ما

همکاری با ما

خانواده تاپکیش بیش از 150 نفر عضو دارد،افراد سخت کوشی که با پشتکار و مسئولیت پذیری کار می‌کنند. برای ما، توسعه همکاران و موفقیت آن‌ها در سیستم شغلی ارزشمند است.

برای پیوستن به خانواده ما رزومه کاری خود را در قالب فایل PDF به آدرس زیر ای میل نمایید.

hr@kpec-co.com

Untitled Document