SAM4S

بیشتر بدانید

SAM4S

شرکت SAM4S یک شرکت کره ای است که در سال 2003 با نام تجاری SAM4S شناخته شد و در حال حاضر بیشتر از 13 هزار نیروی فعال و 13 دفتر در خارج از کشور کره جنوبی دارد. البته این شرکت با نام تجاری Shinheung Precision نیز شناخته می شود و در تولید وارائه راهکار در شاخه های زیر فعال می باشد:

فهرست محصولات

Windows PCPOS
SAM4S TITAN S260

Untitled Document